برخلاف پیش‌بینی دولتمردان‌ اقتصادی؛ منحنی تورم «هسته سخت» خود را هم شکافت

خبر مبارز Comments Off

برخلاف پیش‌بینی دولتمردان‌ اقتصادی؛ منحنی تورم «هسته سخت» خود را هم شکافت
در حالی که مسئولان اقتصادی در سال به این نتیجه رسیده بودند که نرخ تورم 15 درصد، هسته سخت تورم است و کاهش بیشتر آن نیاز به اصلاحات ساختاری دارد، کاهش بهای نفت و افت شدید تقاضا، نرخ تورم را از هسته سخت عبور داد.

برخلاف پیش‌بینی دولتمردان‌ اقتصادی؛ منحنی تورم «هسته سخت» خود را هم شکافت

در حالی که مسئولان اقتصادی در سال به این نتیجه رسیده بودند که نرخ تورم 15 درصد، هسته سخت تورم است و کاهش بیشتر آن نیاز به اصلاحات ساختاری دارد، کاهش بهای نفت و افت شدید تقاضا، نرخ تورم را از هسته سخت عبور داد.
برخلاف پیش‌بینی دولتمردان‌ اقتصادی؛ منحنی تورم «هسته سخت» خود را هم شکافت

بک لینک

Author

Back to Top