برخی‌ها هر روز نقشه می‌کشند که چگونه یارانه 45 هزارتومانی مردم را حذف کنند

خبر مبارز Comments Off

برخی‌ها هر روز نقشه می‌کشند که چگونه یارانه 45 هزارتومانی مردم را حذف کنند
نماینده مردم تهران ضمن انتقاد از تصویب حذف یارانه‌ها در جلسه امروز مجلس گفت که برخی‌ها هر روز نقشه می‌کشند که چگونه این یارانه 45 هزار و پانصد تومان را حذف کنند.

برخی‌ها هر روز نقشه می‌کشند که چگونه یارانه 45 هزارتومانی مردم را حذف کنند

نماینده مردم تهران ضمن انتقاد از تصویب حذف یارانه‌ها در جلسه امروز مجلس گفت که برخی‌ها هر روز نقشه می‌کشند که چگونه این یارانه 45 هزار و پانصد تومان را حذف کنند.
برخی‌ها هر روز نقشه می‌کشند که چگونه یارانه 45 هزارتومانی مردم را حذف کنند

فروش بک لینک

آهنگ جدید

Author

Back to Top