برخی از مسئولان با غربی ها هم فکر هستند؛ این ها بر این باورند که باید زیر یوغ کافر زندگی کرد

خبر مبارز Comments Off

برخی از مسئولان با غربی ها هم فکر هستند؛ این ها بر این باورند که باید زیر یوغ کافر زندگی کرد
امام جمعه موقت تهران با تاکید بر این‌که «جمهوری اسلامی از ابتدا به جز رژیم صهیونیستی با کشور دیگری جنگ نداشته است» گفت: آمریکا خود حرکت تهاجمی و ددمنشانه انجام می‌دهد و حرکت مستقل ما را بر نمی‌تابد.

برخی از مسئولان با غربی ها هم فکر هستند؛ این ها بر این باورند که باید زیر یوغ کافر زندگی کرد

امام جمعه موقت تهران با تاکید بر این‌که «جمهوری اسلامی از ابتدا به جز رژیم صهیونیستی با کشور دیگری جنگ نداشته است» گفت: آمریکا خود حرکت تهاجمی و ددمنشانه انجام می‌دهد و حرکت مستقل ما را بر نمی‌تابد.
برخی از مسئولان با غربی ها هم فکر هستند؛ این ها بر این باورند که باید زیر یوغ کافر زندگی کرد

بک لینک

Author

Back to Top