بررسی لایحه بودجه ۹۵ در صحن علنی به تعویق افتاد/ کمیسیون تلفیق باید جداول و ردیف‌های بودجه 95 را تصویب کند

خبر مبارز Comments Off

بررسی لایحه بودجه ۹۵ در صحن علنی به تعویق افتاد/ کمیسیون تلفیق باید جداول و ردیف‌های بودجه 95 را تصویب کند
عضو هیأت رئیسه مجلس با بیان اینکه بررسی لایحه بودجه ۹۵ در صحن علنی به تعویق افتاد و به یکشنبه هفته آینده موکول شد، گفت: کمیسیون تلفیق باید جداول و ردیف‌های بودجه 95 را نیز تصویب و گزارش خود را تقدیم هیأ‌ت رئیسه مجلس کند.

بررسی لایحه بودجه ۹۵ در صحن علنی به تعویق افتاد/ کمیسیون تلفیق باید جداول و ردیف‌های بودجه 95 را تصویب کند

عضو هیأت رئیسه مجلس با بیان اینکه بررسی لایحه بودجه ۹۵ در صحن علنی به تعویق افتاد و به یکشنبه هفته آینده موکول شد، گفت: کمیسیون تلفیق باید جداول و ردیف‌های بودجه 95 را نیز تصویب و گزارش خود را تقدیم هیأ‌ت رئیسه مجلس کند.
بررسی لایحه بودجه ۹۵ در صحن علنی به تعویق افتاد/ کمیسیون تلفیق باید جداول و ردیف‌های بودجه 95 را تصویب کند

فروش بک لینک

Author

Back to Top