برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی برای تحقق اقتصاد مقاومتی ابلاغ شد

خبر مبارز Comments Off

برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی برای تحقق اقتصاد مقاومتی ابلاغ شد
معاون اول رئیس جمهور طی ابلاغیه‌هایی جداگانه به دستگاه‌های اجرایی، تصویب نامه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ناظر به پروژه‌های اولویت دار برنامه‌های ملی اقتصاد مقاومتی که در آن وظایف و تکالیف هر یک از دستگاه‌ها برای اجرای این پروژه‌ها به وضوح مشخص شده است را ابلاغ کرد.

برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی برای تحقق اقتصاد مقاومتی ابلاغ شد

معاون اول رئیس جمهور طی ابلاغیه‌هایی جداگانه به دستگاه‌های اجرایی، تصویب نامه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ناظر به پروژه‌های اولویت دار برنامه‌های ملی اقتصاد مقاومتی که در آن وظایف و تکالیف هر یک از دستگاه‌ها برای اجرای این پروژه‌ها به وضوح مشخص شده است را ابلاغ کرد.
برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی برای تحقق اقتصاد مقاومتی ابلاغ شد

بک لینک رنک 3

دانلود سرا

Author

Back to Top