بوگدانف: دولت وحدت ملی سوریه باید در نتیجه مذاکرات تشکیل شود

خبر مبارز Comments Off

بوگدانف: دولت وحدت ملی سوریه باید در نتیجه مذاکرات تشکیل شود
معاون وزیر خارجه روسیه از پیشنهاد رئیس‌جمهور سوریه برای تشکیل دولت وحدت ملی اعلام حمایت کرد.

بوگدانف: دولت وحدت ملی سوریه باید در نتیجه مذاکرات تشکیل شود

معاون وزیر خارجه روسیه از پیشنهاد رئیس‌جمهور سوریه برای تشکیل دولت وحدت ملی اعلام حمایت کرد.
بوگدانف: دولت وحدت ملی سوریه باید در نتیجه مذاکرات تشکیل شود

خرید بک لینک

Author

Back to Top