بیشترین بیکاران در کشورهای اروپایی/ بیکاری در ایران بیشتر شد

خبر مبارز Comments Off

بیشترین بیکاران در کشورهای اروپایی/ بیکاری در ایران بیشتر شد
جدیدترین آمار صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که همزمان با افزایش نرخ بیکاری در ایران طی سال‌های اخیر، جایگاه این کشور در میان کشورهای دیگر نیز بدتر شده و ایران در سال 2015 در رتبه 24 به لحاظ بیکاری قرار گرفته است.

بیشترین بیکاران در کشورهای اروپایی/ بیکاری در ایران بیشتر شد

جدیدترین آمار صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که همزمان با افزایش نرخ بیکاری در ایران طی سال‌های اخیر، جایگاه این کشور در میان کشورهای دیگر نیز بدتر شده و ایران در سال 2015 در رتبه 24 به لحاظ بیکاری قرار گرفته است.
بیشترین بیکاران در کشورهای اروپایی/ بیکاری در ایران بیشتر شد

بک لینک رنک 5

موزیک سرا

Author

Back to Top