بی اعتنایی صدا و سیما به تعهد رسمی‌اش موجب زیان کلان به فوتبال کشور شده است

خبر مبارز Comments Off

بی اعتنایی صدا و سیما به تعهد رسمی‌اش موجب زیان کلان به فوتبال کشور شده است
رئیس فدراسیون فوتبال نامه‌‌ای را به سرافراز، رئیس سازمان صدا و سیما در خصوص حق و پخش تلویزیونی ارسال کرد.

بی اعتنایی صدا و سیما به تعهد رسمی‌اش موجب زیان کلان به فوتبال کشور شده است

رئیس فدراسیون فوتبال نامه‌‌ای را به سرافراز، رئیس سازمان صدا و سیما در خصوص حق و پخش تلویزیونی ارسال کرد.
بی اعتنایی صدا و سیما به تعهد رسمی‌اش موجب زیان کلان به فوتبال کشور شده است

بک لینک رنک 6

میهن دانلود

Author

Back to Top