تب تند کمپینی که زود فروکش کرد/ دیوارهایی که خالی از مهربانی شدند

خبر مبارز Comments Off

تب تند کمپینی که زود فروکش کرد/ دیوارهایی که خالی از مهربانی شدند
مشخص نشد پایه گذار این حرکت خود جوش چه کسی و ساکن کدام شهر ایران بود اما در پاییز سال 94 در بسیاری از دیوارهای سراسر کشور نظیر مشهد، تهران، اصفهان و شیراز یک جمله نقش بست. «نیاز داری بردار، نیاز نداری بذاز».

تب تند کمپینی که زود فروکش کرد/ دیوارهایی که خالی از مهربانی شدند

مشخص نشد پایه گذار این حرکت خود جوش چه کسی و ساکن کدام شهر ایران بود اما در پاییز سال 94 در بسیاری از دیوارهای سراسر کشور نظیر مشهد، تهران، اصفهان و شیراز یک جمله نقش بست. «نیاز داری بردار، نیاز نداری بذاز».
تب تند کمپینی که زود فروکش کرد/ دیوارهایی که خالی از مهربانی شدند

بک لینک رنک 7

دانلود فیلم جدید

Author

Back to Top