تحویل سامانه موشکی اس 300 روسیه به ایران در روزهای آینده

خبر مبارز Comments Off

تحویل سامانه موشکی اس 300 روسیه به ایران در روزهای آینده
شبکه تلویزیونی العربیه اعلام کرد روسیه در روزهای آینده سامانه موشکی اس 300 را به ایران تحویل خواهد داد.

تحویل سامانه موشکی اس 300 روسیه به ایران در روزهای آینده

شبکه تلویزیونی العربیه اعلام کرد روسیه در روزهای آینده سامانه موشکی اس 300 را به ایران تحویل خواهد داد.
تحویل سامانه موشکی اس 300 روسیه به ایران در روزهای آینده

خرید بک لینک

Author

Back to Top