تحویل ۹ فروند از ایرباس‌های خریداری شده در سال میلادی جاری/ خلبانان جوان در کشور بیکارند

خبر مبارز Comments Off

تحویل ۹ فروند از ایرباس‌های خریداری شده در سال میلادی جاری/ خلبانان جوان در کشور بیکارند
معاون وزیر راه و شهرسازی از ورود ۸ تا ۹ فروند هواپیمای ایرباس نو به ناوگان هوایی ایران در سال جاری میلادی خبر داد.

تحویل ۹ فروند از ایرباس‌های خریداری شده در سال میلادی جاری/ خلبانان جوان در کشور بیکارند

معاون وزیر راه و شهرسازی از ورود ۸ تا ۹ فروند هواپیمای ایرباس نو به ناوگان هوایی ایران در سال جاری میلادی خبر داد.
تحویل ۹ فروند از ایرباس‌های خریداری شده در سال میلادی جاری/ خلبانان جوان در کشور بیکارند

بک لینک رنک 5

Author

Back to Top