ترافیک نیمه سنگین در محور کرج – چالوس

خبر مبارز Comments Off

ترافیک نیمه سنگین در محور کرج – چالوس
رییس پلیس راه استان البرز از احتمال به تعویق افتادن ساعت اعمال محدودیت ترافیکی در محور کرج – چالوس خبر داد.

ترافیک نیمه سنگین در محور کرج – چالوس

رییس پلیس راه استان البرز از احتمال به تعویق افتادن ساعت اعمال محدودیت ترافیکی در محور کرج – چالوس خبر داد.
ترافیک نیمه سنگین در محور کرج – چالوس

بک لینک

Author

Back to Top