ترجمه ترکی استانبولی زندگینامه رهبر انقلاب در شهر آفتاب/ «آن بیست و سه نفر» با «لشگر خوبان» تُرکی شدند

خبر مبارز Comments Off

ترجمه ترکی استانبولی زندگینامه رهبر انقلاب در شهر آفتاب/ «آن بیست و سه نفر» با «لشگر خوبان» تُرکی شدند
موسسه فرهنگی تسنیم به عنوان نماینده چند ناشر کشور ترکیه با ترجمه کتاب هایی همچون «شرح اسم» و «آن بیست و سه نفر» به نمایشگاه بین المللی کتاب تهران آمده است.

ترجمه ترکی استانبولی زندگینامه رهبر انقلاب در شهر آفتاب/ «آن بیست و سه نفر» با «لشگر خوبان» تُرکی شدند

موسسه فرهنگی تسنیم به عنوان نماینده چند ناشر کشور ترکیه با ترجمه کتاب هایی همچون «شرح اسم» و «آن بیست و سه نفر» به نمایشگاه بین المللی کتاب تهران آمده است.
ترجمه ترکی استانبولی زندگینامه رهبر انقلاب در شهر آفتاب/ «آن بیست و سه نفر» با «لشگر خوبان» تُرکی شدند

فروش بک لینک

فیلم سریال آهنگ

Author

Back to Top