تسلیحات بسیاری برای اشرار در سیستان و بلوچستان ارسال کردیم

خبر مبارز Comments Off

تسلیحات بسیاری برای اشرار در سیستان و بلوچستان ارسال کردیم
ولیعهد سابق عربستان اذعان کرد این کشور در راستای منافع خود اقدام به تجهیز و تسلیح تروریست‌ها و اشرار در سیستان و بلوچستان ایران کرده است.

تسلیحات بسیاری برای اشرار در سیستان و بلوچستان ارسال کردیم

ولیعهد سابق عربستان اذعان کرد این کشور در راستای منافع خود اقدام به تجهیز و تسلیح تروریست‌ها و اشرار در سیستان و بلوچستان ایران کرده است.
تسلیحات بسیاری برای اشرار در سیستان و بلوچستان ارسال کردیم

فروش بک لینک

Author

Back to Top