تصاویر اختصاصی «فارس» از شهر تازه آزاد شده سوری «القریتین»

خبر مبارز Comments Off

تصاویر اختصاصی «فارس» از شهر تازه آزاد شده سوری «القریتین»
شهر القریتین که یکی از پایگاه‌های اصلی داعش در ریف حمص بود، چند روز پس از آزادی «تدمر» آزاد شد.

تصاویر اختصاصی «فارس» از شهر تازه آزاد شده سوری «القریتین»

شهر القریتین که یکی از پایگاه‌های اصلی داعش در ریف حمص بود، چند روز پس از آزادی «تدمر» آزاد شد.
تصاویر اختصاصی «فارس» از شهر تازه آزاد شده سوری «القریتین»

فروش بک لینک

Author

Back to Top