تعطیلات نوروزی 7 روز پاک و 6 روز سالم را برای تهران رقم زد

خبر مبارز Comments Off

تعطیلات نوروزی 7 روز پاک و 6 روز سالم را برای تهران رقم زد
کاهش فعالیت منابع آلاینده و ناپایداری‌های جوی نیمه اول فروردین امسال مانند سال‌های گذشته، هوای مطلوب و آسمانی آبی برای تهران به همراه آورد. بررسی‌ها نشان می دهد در 13 روز گذشته کیفیت هوای تهران 7 روز در شرایط پاک و 5 روز سالم بود.

تعطیلات نوروزی 7 روز پاک و 6 روز سالم را برای تهران رقم زد

کاهش فعالیت منابع آلاینده و ناپایداری‌های جوی نیمه اول فروردین امسال مانند سال‌های گذشته، هوای مطلوب و آسمانی آبی برای تهران به همراه آورد. بررسی‌ها نشان می دهد در 13 روز گذشته کیفیت هوای تهران 7 روز در شرایط پاک و 5 روز سالم بود.
تعطیلات نوروزی 7 روز پاک و 6 روز سالم را برای تهران رقم زد

بک لینک

Author

Back to Top