تعطیلی مدارس در روز ۱۴ فروردین صحت ندارد/ تمام مدارس کشور فردا دایر است

خبر مبارز Comments Off

تعطیلی مدارس در روز ۱۴ فروردین صحت ندارد/ تمام مدارس کشور فردا دایر است
معاون رسانه ای مرکز اطلاع رسانی وزارت آموزش و پرورش با تأکید بر اینکه تعطیلی مدارس در روز ۱۴ فروردین صحت ندارد، گفت: تمام مدارس کشور فردا دایر است.

تعطیلی مدارس در روز ۱۴ فروردین صحت ندارد/ تمام مدارس کشور فردا دایر است

معاون رسانه ای مرکز اطلاع رسانی وزارت آموزش و پرورش با تأکید بر اینکه تعطیلی مدارس در روز ۱۴ فروردین صحت ندارد، گفت: تمام مدارس کشور فردا دایر است.
تعطیلی مدارس در روز ۱۴ فروردین صحت ندارد/ تمام مدارس کشور فردا دایر است

بک لینک

Author

Back to Top