تلاش بدخواهان برای ایجاد اخلال در فناوری هسته‌ای ایران/تثبیت جایگاه در تامین رادیوداروها در خاورمیانه

خبر مبارز Comments Off

تلاش بدخواهان برای ایجاد اخلال در فناوری هسته‌ای ایران/تثبیت جایگاه در تامین رادیوداروها در خاورمیانه
رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: بدخواهان ایران اسلامی تاکنون از هیچ تلاشی برای ایجاد اختلال در پیشبرد اهداف نظام در حوزه فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای فروگذار نکرده‌اند.

تلاش بدخواهان برای ایجاد اخلال در فناوری هسته‌ای ایران/تثبیت جایگاه در تامین رادیوداروها در خاورمیانه

رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: بدخواهان ایران اسلامی تاکنون از هیچ تلاشی برای ایجاد اختلال در پیشبرد اهداف نظام در حوزه فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای فروگذار نکرده‌اند.
تلاش بدخواهان برای ایجاد اخلال در فناوری هسته‌ای ایران/تثبیت جایگاه در تامین رادیوداروها در خاورمیانه

خرید بک لینک

Author

Back to Top