تلاش دشمن برای اخلال در حوزه‌های مختلف هسته‌ای ایران با روش‌های جدید/شکستن انحصار تولید سانتریفیوژ اولترا توسط ایران

خبر مبارز Comments Off

تلاش دشمن برای اخلال در حوزه‌های مختلف هسته‌ای ایران با روش‌های جدید/شکستن انحصار تولید سانتریفیوژ اولترا توسط ایران
معاون رئیس سازمان انرژی اتمی با اشاره به اینکه دشمن در پی این بود که با روش‌های جدید در حوزه‌های مختلف هسته‌ای ما از جمله غنی‌سازی اختلال ایجاد کند، گفت: با هوشمندی و بصیرت و کار و تلاش، این اقدامات آنها شناسایی و خنثی شد.

تلاش دشمن برای اخلال در حوزه‌های مختلف هسته‌ای ایران با روش‌های جدید/شکستن انحصار تولید سانتریفیوژ اولترا توسط ایران

معاون رئیس سازمان انرژی اتمی با اشاره به اینکه دشمن در پی این بود که با روش‌های جدید در حوزه‌های مختلف هسته‌ای ما از جمله غنی‌سازی اختلال ایجاد کند، گفت: با هوشمندی و بصیرت و کار و تلاش، این اقدامات آنها شناسایی و خنثی شد.
تلاش دشمن برای اخلال در حوزه‌های مختلف هسته‌ای ایران با روش‌های جدید/شکستن انحصار تولید سانتریفیوژ اولترا توسط ایران

بک لینک رنک 5

Author

Back to Top