تلگرام کانال‌های غیراخلاقی را فیلتر کرد

خبر مبارز Comments Off

تلگرام کانال‌های غیراخلاقی را فیلتر کرد
تلگرام در راستای سالم‌سازی، فعالیت کانال‌های غیراخلاقی این شکبه اجتماعی را متوقف کرد.

تلگرام کانال‌های غیراخلاقی را فیلتر کرد

تلگرام در راستای سالم‌سازی، فعالیت کانال‌های غیراخلاقی این شکبه اجتماعی را متوقف کرد.
تلگرام کانال‌های غیراخلاقی را فیلتر کرد

بک لینک

Author

Back to Top