تماس تلفنی وزرای خارجه و دفاع روسیه با همتایان ارمنی و آذری درباره مسئله قره‌باغ

خبر مبارز Comments Off

تماس تلفنی وزرای خارجه و دفاع روسیه با همتایان ارمنی و آذری درباره مسئله قره‌باغ
وزیر دفاع و وزیر خارجه روسیه ضمن تماس تلفنی با همتایان ارمنی و آذری خود، خواستار رفع تنش‌ها در منطقه قره‌باغ شدند.

تماس تلفنی وزرای خارجه و دفاع روسیه با همتایان ارمنی و آذری درباره مسئله قره‌باغ

وزیر دفاع و وزیر خارجه روسیه ضمن تماس تلفنی با همتایان ارمنی و آذری خود، خواستار رفع تنش‌ها در منطقه قره‌باغ شدند.
تماس تلفنی وزرای خارجه و دفاع روسیه با همتایان ارمنی و آذری درباره مسئله قره‌باغ

بک لینک

Author

Back to Top