تمجید اوباما از نقش انگلیس در حصول توافق هسته‌ای با ایران

خبر مبارز Comments Off

تمجید اوباما از نقش انگلیس در حصول توافق هسته‌ای با ایران
باراک اوباما در کنفرانس خبری مشترک با نخست وزیر انگلیس با مثال زدن از توافق هسته‌ای ایران و گروه 1+5 از نقش لندن در حصول توافق هسته‌ای با ایران سخن گفت و از آن تمجید کرد.

تمجید اوباما از نقش انگلیس در حصول توافق هسته‌ای با ایران

باراک اوباما در کنفرانس خبری مشترک با نخست وزیر انگلیس با مثال زدن از توافق هسته‌ای ایران و گروه 1+5 از نقش لندن در حصول توافق هسته‌ای با ایران سخن گفت و از آن تمجید کرد.
تمجید اوباما از نقش انگلیس در حصول توافق هسته‌ای با ایران

اپدیت نود32

دانلود موزیک

Author

Back to Top