تکرار ادعای احتمال تحریم ایران با تحویل اس-300

خبر مبارز Comments Off

تکرار ادعای احتمال تحریم ایران با تحویل اس-300
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ادعا کرد: نگرانی آمریکا در زمینه فعالیت های بی ثبات کننده ایران در منطقه، موضوع حقوق بشر و موشک های بالستیک هیچگاه از بین نمی رود.

تکرار ادعای احتمال تحریم ایران با تحویل اس-300

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ادعا کرد: نگرانی آمریکا در زمینه فعالیت های بی ثبات کننده ایران در منطقه، موضوع حقوق بشر و موشک های بالستیک هیچگاه از بین نمی رود.
تکرار ادعای احتمال تحریم ایران با تحویل اس-300

خرید بک لینک

تکنولوژی جدید

Author

Back to Top