جاسوسان انگلیسی و آمریکایی «با چمدان‌های پرپول» به لیبی رفته‌اند/تلاش برای زمینه‌سازی مداخله زمینی غرب

زمین Comments Off

جاسوسان انگلیسی و آمریکایی «با چمدان‌های پرپول» به لیبی رفته‌اند/تلاش برای زمینه‌سازی مداخله زمینی غرب
روزنامه انگلیسی اعلام کرد که بین 30 تا 40 جاسوس و مأمور اطلاعاتی آمریکایی و انگلیسی برای دخالت نظامی در لیبی مقدمه چینی می‌کند.

جاسوسان انگلیسی و آمریکایی «با چمدان‌های پرپول» به لیبی رفته‌اند/تلاش برای زمینه‌سازی مداخله زمینی غرب

روزنامه انگلیسی اعلام کرد که بین 30 تا 40 جاسوس و مأمور اطلاعاتی آمریکایی و انگلیسی برای دخالت نظامی در لیبی مقدمه چینی می‌کند.
جاسوسان انگلیسی و آمریکایی «با چمدان‌های پرپول» به لیبی رفته‌اند/تلاش برای زمینه‌سازی مداخله زمینی غرب

خرید بک لینک

سپهر نیوز

Author

Back to Top