جزئیات اتصال راه‌آهن اردبیل به ترکیه / ترکیه هرگز به تاریخ صفویه دهن‌کجی نکرده است

خبر مبارز Comments Off

جزئیات اتصال راه‌آهن اردبیل به ترکیه / ترکیه هرگز به تاریخ صفویه دهن‌کجی نکرده است
سرکنسول ترکیه در تبریز در مورد ساخت برخی سریال‌های جهت‌دار علیه صفویه در ترکیه، گفت: به هیچ وجه در سریال‌های تولیدی این کشور دهن‌کجی به صفویه و تاریخ و تمدن تشیع و خاندان صفوی انجام نشده است.

جزئیات اتصال راه‌آهن اردبیل به ترکیه / ترکیه هرگز به تاریخ صفویه دهن‌کجی نکرده است

سرکنسول ترکیه در تبریز در مورد ساخت برخی سریال‌های جهت‌دار علیه صفویه در ترکیه، گفت: به هیچ وجه در سریال‌های تولیدی این کشور دهن‌کجی به صفویه و تاریخ و تمدن تشیع و خاندان صفوی انجام نشده است.
جزئیات اتصال راه‌آهن اردبیل به ترکیه / ترکیه هرگز به تاریخ صفویه دهن‌کجی نکرده است

فروش بک لینک

فیلم سریال آهنگ

Author

Back to Top