جزئیات عیادت کیمیایی از کیارستمی

خبر مبارز Comments Off

جزئیات عیادت کیمیایی از کیارستمی
مسعود کیمیایی – کارگردان پیشکسوت سینمای ایران – روز سه شنبه به عیادت عباس کیارستمی دیگر کارگردان برجسته کشور رفته است.

جزئیات عیادت کیمیایی از کیارستمی

مسعود کیمیایی – کارگردان پیشکسوت سینمای ایران – روز سه شنبه به عیادت عباس کیارستمی دیگر کارگردان برجسته کشور رفته است.
جزئیات عیادت کیمیایی از کیارستمی

خرید بک لینک

استخدام

Author

Back to Top