جهانگیری: حذف سیاست‌های مغایر با اقتصاد مقاومتی

خبر مبارز Comments Off

جهانگیری: حذف سیاست‌های مغایر با اقتصاد مقاومتی
معاون اول رئیس جمهور گفت: حتی در یک جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی که خدمت مقام معظم رهبری بودیم ایشان فرمودند پایه‌های برخی تهدیدات امنیتی ما هم مسائل اقتصادی است بنابراین باید به آن توجه ویژه شود.

جهانگیری: حذف سیاست‌های مغایر با اقتصاد مقاومتی

معاون اول رئیس جمهور گفت: حتی در یک جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی که خدمت مقام معظم رهبری بودیم ایشان فرمودند پایه‌های برخی تهدیدات امنیتی ما هم مسائل اقتصادی است بنابراین باید به آن توجه ویژه شود.
جهانگیری: حذف سیاست‌های مغایر با اقتصاد مقاومتی

فروش بک لینک

Author

Back to Top