جهان برای همیشه به تضمین پایبندی ایران به برجام متعهد بماند/ با تحریم‌های غیرهسته‌ای به ایران هزینه تحمیل کنیم

خبر مبارز Comments Off

جهان برای همیشه به تضمین پایبندی ایران به برجام متعهد بماند/ با تحریم‌های غیرهسته‌ای به ایران هزینه تحمیل کنیم
مذاکره‌کننده ارشد هسته‌ای سابق آمریکا در یادداشتی نوشته جهان باید برای همیشه متعهد به راستی‌آزمایی از پایبندی ایران به برجام باشد.

جهان برای همیشه به تضمین پایبندی ایران به برجام متعهد بماند/ با تحریم‌های غیرهسته‌ای به ایران هزینه تحمیل کنیم

مذاکره‌کننده ارشد هسته‌ای سابق آمریکا در یادداشتی نوشته جهان باید برای همیشه متعهد به راستی‌آزمایی از پایبندی ایران به برجام باشد.
جهان برای همیشه به تضمین پایبندی ایران به برجام متعهد بماند/ با تحریم‌های غیرهسته‌ای به ایران هزینه تحمیل کنیم

خرید بک لینک

Author

Back to Top