جوانفکر: احمدی‌نژاد هیچ برنامه‌ای برای کاندیداتوری ندارد

خبر مبارز Comments Off

جوانفکر: احمدی‌نژاد هیچ برنامه‌ای برای کاندیداتوری ندارد
مشاور رسانه‌ای رییس‌جمهور سابق تاکید کرد که احمدی‌نژاد هیچ برنامه‌ای برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم ندارد.

جوانفکر: احمدی‌نژاد هیچ برنامه‌ای برای کاندیداتوری ندارد

مشاور رسانه‌ای رییس‌جمهور سابق تاکید کرد که احمدی‌نژاد هیچ برنامه‌ای برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم ندارد.
جوانفکر: احمدی‌نژاد هیچ برنامه‌ای برای کاندیداتوری ندارد

بک لینک

Author

Back to Top