جو متشنج ورزشگاه تختی مانع شروع مسابقه در وقت مقرر شد/ جلسه اضطراری در هیات فوتبال

خبر مبارز Comments Off

جو متشنج ورزشگاه تختی مانع شروع مسابقه در وقت مقرر شد/ جلسه اضطراری در هیات فوتبال
دیدار دو تیم استقلال اهواز و پرسپولیس به دلیل جو متشنج ورزشگاه تختی هنوز آغاز نشده است.

جو متشنج ورزشگاه تختی مانع شروع مسابقه در وقت مقرر شد/ جلسه اضطراری در هیات فوتبال

دیدار دو تیم استقلال اهواز و پرسپولیس به دلیل جو متشنج ورزشگاه تختی هنوز آغاز نشده است.
جو متشنج ورزشگاه تختی مانع شروع مسابقه در وقت مقرر شد/ جلسه اضطراری در هیات فوتبال

آپدیت نود 32 ورژن 6

تلگرام

Author

Back to Top