حضور فرزند شاه مخلوع در مراسم حامیان اسرائیل و گفت‌وگو با شلدون ادلسون + تصاویر

خبر مبارز Comments Off

حضور فرزند شاه مخلوع در مراسم حامیان اسرائیل و گفت‌وگو با شلدون ادلسون + تصاویر
«رضا پهلوی» در مراسمی که روز گذشته توسط حامیان اسرائیل برگزار شد، حضور یافته و جایزه دریافت کرد.

حضور فرزند شاه مخلوع در مراسم حامیان اسرائیل و گفت‌وگو با شلدون ادلسون + تصاویر

«رضا پهلوی» در مراسمی که روز گذشته توسط حامیان اسرائیل برگزار شد، حضور یافته و جایزه دریافت کرد.
حضور فرزند شاه مخلوع در مراسم حامیان اسرائیل و گفت‌وگو با شلدون ادلسون + تصاویر

فروش بک لینک

تلگرام

Author

Back to Top