حماس: «دادگاه عالی قانون اساسی فلسطین» را به رسمیت نمی‌شناسیم

خبر مبارز Comments Off

حماس: «دادگاه عالی قانون اساسی فلسطین» را به رسمیت نمی‌شناسیم
جنبش حماس اعلام کرد تشکیل دادگاه عالی قانون اساسی فلسطین توسط رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین غیرقانونی است.

حماس: «دادگاه عالی قانون اساسی فلسطین» را به رسمیت نمی‌شناسیم

جنبش حماس اعلام کرد تشکیل دادگاه عالی قانون اساسی فلسطین توسط رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین غیرقانونی است.
حماس: «دادگاه عالی قانون اساسی فلسطین» را به رسمیت نمی‌شناسیم

بک لینک رنک 4

Author

Back to Top