خروج بازار مسکن از رکود در نیمه دوم سال ۹۵/ پیگیر کاهش نرخ سود تسهیلات مسکن هستیم

مسکن Comments Off

خروج بازار مسکن از رکود در نیمه دوم سال ۹۵/ پیگیر کاهش نرخ سود تسهیلات مسکن هستیم
معاون وزیر راه و شهرسازی با تشریح سیاست‌های این وزارتخانه برای رونق بازار مسکن از افزایش روزانه متقاضیان دریافت تسهیلات مسکن خبر داد و گفت: با توجه به اینکه در سه سال گذشته افزایش قیمت مسکن نداشتیم قیمت در امسال نیز رشد نخواهد داشت.

خروج بازار مسکن از رکود در نیمه دوم سال ۹۵/ پیگیر کاهش نرخ سود تسهیلات مسکن هستیم

معاون وزیر راه و شهرسازی با تشریح سیاست‌های این وزارتخانه برای رونق بازار مسکن از افزایش روزانه متقاضیان دریافت تسهیلات مسکن خبر داد و گفت: با توجه به اینکه در سه سال گذشته افزایش قیمت مسکن نداشتیم قیمت در امسال نیز رشد نخواهد داشت.
خروج بازار مسکن از رکود در نیمه دوم سال ۹۵/ پیگیر کاهش نرخ سود تسهیلات مسکن هستیم

فروش بک لینک

Author

Back to Top