خلاف دید رایج در ایران/ «دونالد ترامپ» هیولا نیست

خبر مبارز Comments Off

خلاف دید رایج در ایران/ «دونالد ترامپ» هیولا نیست
ترامپ، خروجی احساس گسترده اضطراب و خشمی است که میان بخش‌های وسیعی از طبقه متوسط آمریکا دیده می‌شود.

خلاف دید رایج در ایران/ «دونالد ترامپ» هیولا نیست

ترامپ، خروجی احساس گسترده اضطراب و خشمی است که میان بخش‌های وسیعی از طبقه متوسط آمریکا دیده می‌شود.
خلاف دید رایج در ایران/ «دونالد ترامپ» هیولا نیست

خرید بک لینک

سپهر نیوز

Author

Back to Top