خنثی شدن حمله داعش با گاز سمی کلر به جنوب موصل

خبر مبارز Comments Off

خنثی شدن حمله داعش با گاز سمی کلر به جنوب موصل
نیروهای عراقی حمله تکفیری‌های داعش به جنوب موصل با گاز سمی کلر را خنثی کردند.

خنثی شدن حمله داعش با گاز سمی کلر به جنوب موصل

نیروهای عراقی حمله تکفیری‌های داعش به جنوب موصل با گاز سمی کلر را خنثی کردند.
خنثی شدن حمله داعش با گاز سمی کلر به جنوب موصل

فروش بک لینک

Author

Back to Top