دادستان تهران: زیبنده نیست مرگ یک ورزشکار ناشی از مشروب خواری باشد

خبر مبارز Comments Off

دادستان تهران: زیبنده نیست مرگ یک ورزشکار ناشی از مشروب خواری باشد
دادستان عمومی و انقلاب تهران گفت: وقتی ورزشکار و هنرمندی دچار مشروب خواری باشد و حتی مرگش ناشی از این موضوع اتفاق بیفتد این برای ما مناسب و زیبنده نیست.

دادستان تهران: زیبنده نیست مرگ یک ورزشکار ناشی از مشروب خواری باشد

دادستان عمومی و انقلاب تهران گفت: وقتی ورزشکار و هنرمندی دچار مشروب خواری باشد و حتی مرگش ناشی از این موضوع اتفاق بیفتد این برای ما مناسب و زیبنده نیست.
دادستان تهران: زیبنده نیست مرگ یک ورزشکار ناشی از مشروب خواری باشد

لایسنس نود 32 ورژن 7

روزنامه قانون

Author

Back to Top