داعش اعدام یکی از اعضای جبهه النصره را رسانه‌ای کرد!

خبر مبارز Comments Off

داعش اعدام یکی از اعضای جبهه النصره را رسانه‌ای کرد!
در اعلان جنگ رسمی گروه تروریستی داعش علیه تروریست های جبهه النصره (شاخه القاعده)، عناصر تکفیری داعشی یکی از تروریست های جبهه النصره را در یرموک اعدام و تصاویر وی را منتشر کردند.

داعش اعدام یکی از اعضای جبهه النصره را رسانه‌ای کرد!

در اعلان جنگ رسمی گروه تروریستی داعش علیه تروریست های جبهه النصره (شاخه القاعده)، عناصر تکفیری داعشی یکی از تروریست های جبهه النصره را در یرموک اعدام و تصاویر وی را منتشر کردند.
داعش اعدام یکی از اعضای جبهه النصره را رسانه‌ای کرد!

Author

Back to Top