داعش مسئولیت ترور استاد بنگلادشی را بر عهده گرفت

خبر مبارز Comments Off

داعش مسئولیت ترور استاد بنگلادشی را بر عهده گرفت
گروه تروریستی داعش مسئولیت ترور استاد بنگلادشی را که به ضرب چاقو کشته شد، برعهده گرفت.

داعش مسئولیت ترور استاد بنگلادشی را بر عهده گرفت

گروه تروریستی داعش مسئولیت ترور استاد بنگلادشی را که به ضرب چاقو کشته شد، برعهده گرفت.
داعش مسئولیت ترور استاد بنگلادشی را بر عهده گرفت

یوزرنیم و پسورد نود 32 ورژن 5

پرس نیوز

Author

Back to Top