دبیرکل ناتو: ترکیه، حقوق بشر، آزادی فردی و دموکراسی را نقض کرده است

خبر مبارز Comments Off

دبیرکل ناتو: ترکیه، حقوق بشر، آزادی فردی و دموکراسی را نقض کرده است
دبیرکل ناتو در مصاحبه با یک نشریه آمریکایی تصریح کرد که آنکارا ارزش‌های اصلی حقوق بشر، آزادی فردی و دموکراسی را نقض کرده است.

دبیرکل ناتو: ترکیه، حقوق بشر، آزادی فردی و دموکراسی را نقض کرده است

دبیرکل ناتو در مصاحبه با یک نشریه آمریکایی تصریح کرد که آنکارا ارزش‌های اصلی حقوق بشر، آزادی فردی و دموکراسی را نقض کرده است.
دبیرکل ناتو: ترکیه، حقوق بشر، آزادی فردی و دموکراسی را نقض کرده است

فروش بک لینک

Author

Back to Top