دبیری مانند سخنگویان وزارت خارجه فقط تائید و تکذیب می‌کند!/ خوشحالم رسانه‌ها هستند تا برخی اعضای هیأت رئیسه را بشناسیم

خبر مبارز Comments Off

دبیری مانند سخنگویان وزارت خارجه فقط تائید و تکذیب می‌کند!/ خوشحالم رسانه‌ها هستند تا برخی اعضای هیأت رئیسه را بشناسیم
مدافع تیم ملی فوتبال کشورمان تصریح کرد: عضو هیأت رئیسه فدراسیون نباید مانند سخنگویان وزارت خارجه تنها در رسانه‌ها تائیدکننده یا تکذیب کننده حرف های دیگران باشد.

دبیری مانند سخنگویان وزارت خارجه فقط تائید و تکذیب می‌کند!/ خوشحالم رسانه‌ها هستند تا برخی اعضای هیأت رئیسه را بشناسیم

مدافع تیم ملی فوتبال کشورمان تصریح کرد: عضو هیأت رئیسه فدراسیون نباید مانند سخنگویان وزارت خارجه تنها در رسانه‌ها تائیدکننده یا تکذیب کننده حرف های دیگران باشد.
دبیری مانند سخنگویان وزارت خارجه فقط تائید و تکذیب می‌کند!/ خوشحالم رسانه‌ها هستند تا برخی اعضای هیأت رئیسه را بشناسیم

خرید بک لینک

Author

Back to Top