دبیری مثل سخنگویان وزارت خارجه فقط تائید و تکذیب می‌کند!/ خوشحالم رسانه‌ها هستند تا برخی اعضای هیات رئیسه را بشناسیم

خبر مبارز Comments Off

دبیری مثل سخنگویان وزارت خارجه فقط تائید و تکذیب می‌کند!/ خوشحالم رسانه‌ها هستند تا برخی اعضای هیات رئیسه را بشناسیم
مدافع تیم ملی گفت: نباید این طور باشد که عضو هیات رئیسه فدراسیون مثل سخنگویان وزارت خارجه تنها در رسانه‌ها تائیدکننده و یا تکذیب کننده حرفهای دیگران باشد.

دبیری مثل سخنگویان وزارت خارجه فقط تائید و تکذیب می‌کند!/ خوشحالم رسانه‌ها هستند تا برخی اعضای هیات رئیسه را بشناسیم

مدافع تیم ملی گفت: نباید این طور باشد که عضو هیات رئیسه فدراسیون مثل سخنگویان وزارت خارجه تنها در رسانه‌ها تائیدکننده و یا تکذیب کننده حرفهای دیگران باشد.
دبیری مثل سخنگویان وزارت خارجه فقط تائید و تکذیب می‌کند!/ خوشحالم رسانه‌ها هستند تا برخی اعضای هیات رئیسه را بشناسیم

فروش بک لینک

Author

Back to Top