در عجبم که خاطره مجلس ششم رفقایتان را به سادگی در انبار ذهنتان پنهان کرده‌اید/غارت و چپاول ملکه جانتان در کتاب‌های تاریخی ثبت شده

خبر مبارز Comments Off

در عجبم که خاطره مجلس ششم رفقایتان را به سادگی در انبار ذهنتان پنهان کرده‌اید/غارت و چپاول ملکه جانتان در کتاب‌های تاریخی ثبت شده
دبیر سیاسی اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان طی نامه سرگشاده خطاب به صادق زیباکلام گفت: مردم آذربایجان ثابت کرده‌اند ولایت‌مدار هستند و پایبند شعار «آذربایجان اویاخدی انقلابا دایاخدی» خود خواهند بود.

در عجبم که خاطره مجلس ششم رفقایتان را به سادگی در انبار ذهنتان پنهان کرده‌اید/غارت و چپاول ملکه جانتان در کتاب‌های تاریخی ثبت شده

دبیر سیاسی اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان طی نامه سرگشاده خطاب به صادق زیباکلام گفت: مردم آذربایجان ثابت کرده‌اند ولایت‌مدار هستند و پایبند شعار «آذربایجان اویاخدی انقلابا دایاخدی» خود خواهند بود.
در عجبم که خاطره مجلس ششم رفقایتان را به سادگی در انبار ذهنتان پنهان کرده‌اید/غارت و چپاول ملکه جانتان در کتاب‌های تاریخی ثبت شده

پسورد نود 32

استخدام

Author

Back to Top