دستور «هنرمندانه» ولادیمیر پوتین برای خروج ارتش روسیه از سوریه

خبر مبارز Comments Off

دستور «هنرمندانه» ولادیمیر پوتین برای خروج ارتش روسیه از سوریه
روسیه تنها به مدت پنج ماه وارد درگیری سوریه شد و از آن خارج شد.

دستور «هنرمندانه» ولادیمیر پوتین برای خروج ارتش روسیه از سوریه

روسیه تنها به مدت پنج ماه وارد درگیری سوریه شد و از آن خارج شد.
دستور «هنرمندانه» ولادیمیر پوتین برای خروج ارتش روسیه از سوریه

فروش بک لینک

Author

Back to Top