دست برتر ایران در سوریه /نبرد نیابتی ترکیه با ایران برای آنکارا خطرناک است

خبر مبارز Comments Off

دست برتر ایران در سوریه /نبرد نیابتی ترکیه با ایران برای آنکارا خطرناک است
اندیشکده صهیونیستی نوشت: استحکام سنگر ایران در دمشق همراه با گشایش جبهه دیگر در بلندی‌های جولان تهدیدهای امنیتی علیه اسرائیل هستند.

دست برتر ایران در سوریه /نبرد نیابتی ترکیه با ایران برای آنکارا خطرناک است

اندیشکده صهیونیستی نوشت: استحکام سنگر ایران در دمشق همراه با گشایش جبهه دیگر در بلندی‌های جولان تهدیدهای امنیتی علیه اسرائیل هستند.
دست برتر ایران در سوریه /نبرد نیابتی ترکیه با ایران برای آنکارا خطرناک است

خرید بک لینک

Author

Back to Top