دعوت «نوری مالکی» از نمایندگان عراق برای پایان دادن به بحران این کشور

خبر مبارز Comments Off

دعوت «نوری مالکی» از نمایندگان عراق برای پایان دادن به بحران این کشور
نخست وزیر پیشین عراق با دعوت از همه نمایندگان پارلمان برای شرکت در جلسه‌ای هماهنگ، اعلام کرد گفت‌وگوی سازنده بین همه در پشت سرگذاشتن بحران فعلی موثر است.

دعوت «نوری مالکی» از نمایندگان عراق برای پایان دادن به بحران این کشور

نخست وزیر پیشین عراق با دعوت از همه نمایندگان پارلمان برای شرکت در جلسه‌ای هماهنگ، اعلام کرد گفت‌وگوی سازنده بین همه در پشت سرگذاشتن بحران فعلی موثر است.
دعوت «نوری مالکی» از نمایندگان عراق برای پایان دادن به بحران این کشور

خرید بک لینک

دانلود سرا

Author

Back to Top