دلیل عدم دعوت از ایران برای نشست امنیت هسته‌ای از زبان دستیار اوباما

خبر مبارز Comments Off

دلیل عدم دعوت از ایران برای نشست امنیت هسته‌ای از زبان دستیار اوباما
دستیار ویژه رئیس‌جمهور آمریکا درباره دلیل عدم دعوت از ایران برای حضور در نشست امنیت هسته‌ای واشنگتن را توضیح داده است.

دلیل عدم دعوت از ایران برای نشست امنیت هسته‌ای از زبان دستیار اوباما

دستیار ویژه رئیس‌جمهور آمریکا درباره دلیل عدم دعوت از ایران برای حضور در نشست امنیت هسته‌ای واشنگتن را توضیح داده است.
دلیل عدم دعوت از ایران برای نشست امنیت هسته‌ای از زبان دستیار اوباما

خرید بک لینک

Author

Back to Top