دو تیراندازی در واشنگتن، دست‌کم سه قربانی بر جا گذاشت

خبر مبارز Comments Off

دو تیراندازی در واشنگتن، دست‌کم سه قربانی بر جا گذاشت
گزارش‌های اولیه حاکی است وقوع دو تیراندازی در واشنگتن، دست‌کم ۳ قربانی داشته است.

دو تیراندازی در واشنگتن، دست‌کم سه قربانی بر جا گذاشت

گزارش‌های اولیه حاکی است وقوع دو تیراندازی در واشنگتن، دست‌کم ۳ قربانی داشته است.
دو تیراندازی در واشنگتن، دست‌کم سه قربانی بر جا گذاشت

بک لینک رنک 1

میهن دانلود

Author

Back to Top