دیابت پای سروش صحت را به اکسیر کشاند

خبر مبارز Comments Off

دیابت پای سروش صحت را به اکسیر کشاند
«اکسیر» که تهیه کنندگی آن برعهده«مصطفی شریفی»است،برنامه ای ترکیبی با مضمون سلامت بوده که با زبان طنز سبک زندگی سالم را ترویج می کند.

دیابت پای سروش صحت را به اکسیر کشاند

«اکسیر» که تهیه کنندگی آن برعهده«مصطفی شریفی»است،برنامه ای ترکیبی با مضمون سلامت بوده که با زبان طنز سبک زندگی سالم را ترویج می کند.
دیابت پای سروش صحت را به اکسیر کشاند

فروش بک لینک

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی

Author

Back to Top