دیدار احتمالی رئیس جمهور و کارلوس کروش!

خبر مبارز Comments Off

دیدار احتمالی رئیس جمهور و کارلوس کروش!
«کروش دنبال یک راه است. می گوید ما مشکل البسه، کمپ و بازی دوستانه داریم. یک نفر باید به من گارانتی بدهد که این مشکلات را برای تیم ملی ایران حل می کند. او خیلی اذیت شده است. »

دیدار احتمالی رئیس جمهور و کارلوس کروش!

«کروش دنبال یک راه است. می گوید ما مشکل البسه، کمپ و بازی دوستانه داریم. یک نفر باید به من گارانتی بدهد که این مشکلات را برای تیم ملی ایران حل می کند. او خیلی اذیت شده است. »
دیدار احتمالی رئیس جمهور و کارلوس کروش!

بک لینک رنک 8

Author

Back to Top