دیگر دیر شده است؛ همه چیز را آب برد / تذکر نماینده مردم شوش در مجلس به وزیر کشور

خبر مبارز Comments Off

دیگر دیر شده است؛ همه چیز را آب برد / تذکر نماینده مردم شوش در مجلس به وزیر کشور
دیگر دیر شده است؛ سیل همه چیز را نابود کرد؛ خانه‌ها و مزارع ما نابود شد؛ احشام ما را هم آب برد؛ این خطاب اهالی روستاهای حاشیه «دز» به مسئولانی است که اکنون تنها باید به فکر امدادرسانی به سیل‌زدگان باشند.

دیگر دیر شده است؛ همه چیز را آب برد / تذکر نماینده مردم شوش در مجلس به وزیر کشور

دیگر دیر شده است؛ سیل همه چیز را نابود کرد؛ خانه‌ها و مزارع ما نابود شد؛ احشام ما را هم آب برد؛ این خطاب اهالی روستاهای حاشیه «دز» به مسئولانی است که اکنون تنها باید به فکر امدادرسانی به سیل‌زدگان باشند.
دیگر دیر شده است؛ همه چیز را آب برد / تذکر نماینده مردم شوش در مجلس به وزیر کشور

بک لینک رنک 4

اس ام اس جدید

Author

Back to Top